Dịch vụ thanh toán sau khi Tip win

Để tạo thuận lợi cho khách hàng tham gia dịch vụ Tip bóng đá được tốt hơn.Chúng tôi sẽ gửi Tip trước và thanh toán tiền sau :

Cụ thể chương trình:

– đối với khách hàng đầu tiên chỉ cần chọn Tip bóng đá muốn mua và đặt cọc 500k rồi nhận Tip.Sau khi win thì thanh toán nốt số tiền còn lại

– Những khách hàng đã mua Tip bóng đá rồi thì chỉ cần chọn Tip muốn mua và sử dụng dịch vụ.Sau khi win thì thanh toán cho chúng tôi